Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Mokestinių ginčų komisija prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius
Telefonai: (8 5) 268 4000,
(8 5) 268 4021
Faksas: (8 5) 268 4011
El. paštas: info@mgk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 188733245

Įvadas

Spausdinti 

1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. I-974 (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 54 straipsnio 2 dalimi ( 1998 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. VIII - 838 redakcija) pavesta Vyriausybei mokestinių ginčų nagrinėjimui įsteigti Mokestinių ginčų komisiją, patvirtinti jos sudėtį ir nuostatus.

 

Vadovaudamasi minėto įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1396 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 108-2967) įsteigė Mokestinių ginčų komisiją prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) ir patvirtino jos nuostatus.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 333 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1396 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 29-837) patvirtinta Komisijos sudėtis ir jos pirmininku paskirtas Vytenis Gudelis, kuris šias pareigas ėjo iki 2003 m. gegužės mėn. 2003– 2007 m. Komisijos pirmininkas buvo Juozas Rėksnys.  2007  – 2014 m. Komisijos pirmininkas buvo Steponas Vytautas Jurna. Nuo 2014 m. lapkričio mėn. Komisijos pirmininkė Edita Galiauskaitė.

 

Vadovaudamasi 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu Nr. IX-2112 (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1119 „Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 136-4946) patvirtino Komisijos nuostatus, kurie patikslinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 114 (Žin., 2006, Nr. 15-525). Vadovaudamasi šiais nuostatais Komisija dirba ir šiuo metu.


klaida?1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `title` ASC' at line 7